E.D.Mij B.V.

E.D.Mij verlaagt de elektriciteitskosten van klanten door hun installaties slim aan te sturen.

Klanten van E.D.Mij dragen bij aan een beter milieu. Het aantal windturbines groeit. En steeds meer mensen installeren zonnepanelen. Hierdoor kan het aanbod van duurzame energie op winderige of zonnige dagen plotseling fors toenemen. Klanten van E.D.Mij verbruiken zoveel als mogelijk op momenten dat het aanbod van duurzame energie groot is, en juist minder op momenten dat gas- of kolencentrales elektriciteit opwekken. Zij reduceren de uitstoot van CO2 door met hun elektriciteitsverbruik in te spelen op het realtime aanbod van duurzame energie.

E.D.Mij verschuift het verbruik van flexibele processen naar momenten waarop het duurzame aanbod van elektriciteit relatief hoog en de prijs relatief laag is. Een klant met gemalen bijvoorbeeld, pompt direct water uit de polders van Amsterdam als de zon doorbreekt of als het waait. Hierdoor benut deze klant de opgewekte duurzame energie op het moment dat die beschikbaar is. Een andere klant zet daarvoor zijn accu’s in. Door automatisch in te spelen op vraag en aanbod in de elektriciteitsmarkt, realiseren zij forse besparingen.

E.D.Mij is elektriciteitsleverancier en heeft een licentie van TenneT als programmaverantwoordelijke partij. E.D.Mij hoeft daarom niet samen te werken met de klassieke energiebedrijven. Oprichter Jeffrey Bartels (35) noemt E.D.Mij liever geen energieleverancier, vanwege de negatieve associaties. “Energiebedrijven wekken zo goedkoop mogelijk energie op en verkopen het zo duur mogelijk aan hun klanten. E.D.Mij staat aan de kant van de gebruiker. Onze klanten besparen geld door smart grids en bigdata. We rekenen elektriciteit af tegen een externe marktprijs die geldt op het moment van verbruik. Die prijs kan op de dagmarkt tot stand komen, maar we bieden ook de mogelijkheid om de prijs langer van tevoren vast te leggen, speciaal voor klanten die wat meer budgetzekerheid willen.”

De technologieën waar E.D.Mij gebruik van maakt, zijn in eigen huis ontwikkeld. “Wij zijn daardoor sneller, goedkoper en transparanter. E.D.Mij bestuurt gemalen, ovens, windturbines en accu’s van klanten. Gezamenlijk vormen zij hét duurzame alternatief voor de vervuilende centrales van het energiebedrijf”, aldus Jeffrey.

Gepubliceerd op: 21-07-2016
Navigatie menu