Ecovat® Seasonal Thermal Energy Storage

Ecovat is een oplossing voor het langdurig opslaan van warmte in grote ondergrondse vaten. De warmte wordt via warmtepompen en elektrische boilers verkregen uit duurzame bronnen, zoals zon-thermisch en windenergie-elektrisch. De opgeslagen warmte wordt (conform de warmte- en warm tapwatervraag) geleidelijk vrijgegeven aan ca. 500 tot 1500 woningen of woning-equivalenten door middel van een lokaal warmtenet.

Het vat is goed geïsoleerd en gevuld met water. Dit water wordt verwarmd tot 90°C en vervolgens opgeslagen voor 6 maanden met maar 10% warmteverlies. Zo is veilige, comfortabele en betaalbare CO2-neutrale verwarming mogelijk. Ook wanneer de duurzame bronnen op het moment van warmtevraag niet beschikbaar zijn.

Naast deze hardware-ontwikkeling, ontwikkelt Ecovat ook slimme software om de systemen aan te sturen. Hiermee kunnen de energiestromen (thermisch en elektrisch) van ieder systeem optimaal afgewikkeld worden. Daarnaast kan Ecovat gecombineerd met power-to-heat gebruik maken van slimme biedingen op de verschillende elektriciteitsmarkten, zoals de day-ahead markt (APX) en de onbalansmarkt.

 

 

Gepubliceerd op: 25-03-2015
Navigatie menu