Greenspread

Greenspread foto (2)Bij Greenspread zijn we ervan overtuigd dat de gebouwde omgeving op een schonere en goedkopere manier in haar energiebehoefte kan worden voorzien. Dat is niet alleen beter voor nu, maar vooral ook voor onze volgende generaties, zodat zij in de toekomst ook kunnen beschikken over een efficiënte en robuuste energievoorziening. Dat is waar Greenspread voor staat en waar we ons elke dag weer volledig voor inzetten.

Greenspread is actief in het gehele spectrum dat hoort bij duurzame-energie-projecten: van het allereerste idee tot en met de daadwerkelijke realisatie en exploitatie. De focus ligt daarbij op zon-PV, WKO (warmte-koude-opslag) en – om slimmer gebruik te maken van duurzame energie – smart energy. Ook zijn we actief als vergunning-houdende energieleverancier.

Greenspread werkt in heel Nederland voor iedereen met een verduurzamingswens. In de praktijk zijn dit meestal gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven of lokale energie-initiatieven.

 

Gepubliceerd op: 20-12-2016
Navigatie menu