IF Technology

Fossiele brandstoffen raken uitgeput. Het klimaat verandert. Blijven we CO2 uitstoten of zoeken we naar alternatieven?

Vanuit die gedachte is IF Technology ontstaan. Wij hebben aan de wieg gestaan van de innovatie bodemenergie, een techniek die een grote bijdrage kan leveren aan de duurzame doelstellingen van de Nederlandse en Europese overheid.

 

IF_brainpark-rotterdam

 

Creating Energy

Wij maken energie met de ondergrond en oppervlaktewater. De ondergrond en ons oppervlaktewater zijn waardevol. Het zijn warmte- en energiebronnen, maar ook opslagplaatsen voor warmte, koude en zelfs elektriciteit. Onze ondergrond maakt innovatieve oplossingen mogelijk om op een duurzame manier energie te winnen of op te slaan.

IF Technology: een waardevolle partner voor organisaties die kiezen voor duurzame benutting van onze planeet. Ons team is gespecialiseerd in het ontwerpen, toepassen, realiseren en beheren van hernieuwbare oplossingen voor warmte en koude als onderdeel van energievoorzieningen.

Gepubliceerd op: 25-03-2015
Navigatie menu