Source4Energy B.V.

Source4Energy biedt commerciële diensten aan met betrekking tot duurzame energie, energie-infrastructuur en klimaat. Source4Energy adviseert klanten en verzorgt en ondersteunt daarbij de inkoop, verkoop (PPA), aanbesteding en het contractbeheer van duurzame energiecontracten.

Onze klanten spelen een actieve rol in de ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening en bevinden zich onder:

  • Overheden en uitvoeringsorganisaties
  • Industriële bedrijven en bedrijventerreinen
  • Duurzame energieproducenten zoals windparken
  • Kennis- en onderzoeksinstellingen
  • Woningcorporaties

Speerpunten zijn duurzame en innovatieve inkoopstrategieën, het opzetten van goed contractmanagement in de klantorganisatie, het toezicht houden op de uitvoering van overeenkomsten en het optimaliseren (benutten in marktcontext) van flexibiliteit in vraag- en aanbodzijdige assets van onze klanten.

Binnen het domein van de infrastructuur ligt de focus op contractvorming rondom i) de ontwikkeling van warmtenetten, ii) specifieke energie-infrastructuur zoals een GDS.

Markttoegang voor klanten en het beheersen van daarmee samenhangende risico’s en kosten middels hiertoe op te zetten risicomanagement strategieën completeren het dienstenpakket.

De diensten van Source4Energy hebben zo betrekking op fysieke aansluitingen, lokale netten, productie en/of levering van elektriciteit, aardgas, warmte & koude, meetdiensten en separate verduurzamingsproducten als Garanties van Oorsprong, Groengascertificaten en CO2-credits.

De ontwikkelingen in de handelsmarkten en de komst van meer liquide korte termijn handelsplatforms en flexibiliteitsmarkten worden op de voet gevolgd. Source4Energy ziet een toenemend belang en toenemende waarde van (latente) flexibiliteit in de assets van onze klanten en profileert zich als specialist bij contractvorming waar deze flexibiliteit een plaats krijgt en op haar (markt)waarde wordt geschat.

Gepubliceerd op: 02-09-2016
Navigatie menu