Skip to main content

In de recente nota die door minister Kamp naar de Tweede Kamer is gezonden, heeft de ACM laten weten geen noodzaak te zien voor de uitbreiding van de rol van netbeheerders bij de opslag van energie. Uitgangspunt blijft ‘markt tenzij’. Als de markt niet kan of wil voorzien in door de netbeheerder gewenste opslagcapaciteit kan een netbeheerder zelf opslag realiseren. Hiermee sluit de ACM aan op de visie uit de Clean Energy package die afgelopen najaar door de Europese Commissies is gepubliceerd. Zie verder bijgaande nota onder punt 3.1. Elektriciteitsopslag bij de regionale netbeheerder?

Leave a Reply