Skip to main content

De ACM is eind vorige week met nieuwe spelregels gekomen voor netbeheerders om schaarse transportcapaciteit in distributienetten te verdelen over afnemers. Met netcongestiemanagement komt er geen extra capaciteit op het net beschikbaar, maar kan de bestaande capaciteit wel beter worden benut. Door een aantal wijzigingen door te voeren in de Netcode Elektriciteit hoopt de ACM dat netbeheerders congestiemanagement meer zullen inzetten.

Zo kunnen netbeheerders nu bijvoorbeeld bilaterale lange termijnovereenkomsten opstellen met stroomproducenten of grootgebruikers over beschikbaar flexibel vermogen. Hiervoor introduceert de ACM een ‘capaciteitsbeperkingsproduct, waarmee het mogelijk wordt voor netbeheerders om tegen betaling niet volledig gebruik te laten maken van de gecontracteerde transportcapaciteit bij aangeslotenen.

Daarnaast kunnen kleine marktpartijen makkelijker deelnemen aan congestiemanagement via de introductie van een congestiemanagementdienstverlener. Deze dienstverlener treedt op als aggregator door een een gezamenlijke flexcapaciteit van meerdere kleinere bedrijven aan de netbeheerder aan te bieden. Hiermee worden ‘groepsbiedingen’ dus mogelijk.

Tot slot kan de netbeheerder in bepaalde gevallen producten of verbruikers verplichten om hun transportvraag te verminderen door minder in te voeden of minder te verbruiken. Hiervoor zal de netbeheerder wel een vergoeding moeten betalen.