Skip to main content

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een openbare consultatie over alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (UIOLI). Het doel van de consultatie is om te onderzoeken op welke manieren de transportcapaciteit op het net beter benut kan worden om congestieproblematiek te verkleinen. De oproep past binnen de recente aandacht voor thema’s zoals een Non-Firm ATO en de groeiende behoefte om de transportcapaciteit op het net gelijkmatiger te verdelen.

De ACM vraagt in de consultatie om input over verschillende alternatieve transportvormen: flexibel transportvermogen, tijdsgebonden capaciteit, en een combinatie van flexibel en gegarandeerd vermogen. Energy Storage NL heeft op verschillende niveaus al aandacht besteed aan deze verschillende concepten, meest recent in een drukbezochte online netwerkbijeenkomst over Non-Firm contracten. Door te reageren op de consultatie krijgen bedrijven een kans om duidelijk te maken welke voorwaarden nodig zijn om energieopslag effectief te kunnen inzetten en businesscases overeind te houden.

Daarom roepen we onze deelnemers op om te reageren op deze consultatie en individuele reacties met ons te delen via een mail naar [email protected]. Deze gebruiken wij als input voor een gezamenlijke reactie als branche.

Zelf reageren op de consulatie doet u via https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-alternatieve-transportrechten-en-use-it-or-lose-it en kan tot uiterlijk 4 november 2022.