Het half-ontdekte naar een toepassing brengen, in combinatie met het verbeteren van bestaande technologieën. Dat is volgens Aris de Groot (51) uit Uden het beste uitgangspunt voor duurzame innovaties. Op basis van die filosofie ontwikkelde de voormalige architect Ecovat®, een systeem voor thermische energieopslag, gebaseerd op het vat-in-vat principe met als unieke eigenschap dat het water in de ondergrondse buffer niet wordt verpompt. Hij stuitte via social media op FME.

“Ik heb kennisgemaakt met FME via LinkedIn. Hans van der Spek van FME is daar een discussiegroep over de energietransitie gestart en is daar heel actief op. Hij post veel, zegt in mijn ogen zinnige dingen. Het leidde anderhalf jaar geleden tot een eerste kennismaking bij FME, gevolgd door deelname van Ecovat® aan het Holland Energy House tijdens de Hannover Messe van 2014. Die contacten hebben er weer toe geleid, dat ik nauw betrokken ben geraakt bij het platform Energy Storage NL, dat in november 2014 is opgericht. Als bestuurslid beheer ik mede de portefeuille ‘thermische opslag’. Het lidmaatschap van FME was op een gegeven moment een logisch gevolg.”

“FME heeft oog voor de belangrijke inbreng die technostarters kunnen hebben. Hoe klein ik misschien ook was, ik werd voor vol aangezien”

Beelden: Mark Prins Fotografie