Skip to main content

Energie opslag systeem voor optimaal gebruik van de opgewekte stroom door zonnepanelen

De door de gemeente Alkmaar uitgeschreven tender voor een Energieopslagsysteem dat bij sportcomplex “De Meent” geplaatst gaat worden, is door het in Helmond gevestigde ATEPS gewonnen.

Het sportcomplex is voorzien van in totaal ruim 1700 PV-panelen en heeft zelfs een laadplein met zestien laadpunten voor auto’s en twintig voor fietsen. Om deze opgewekte energie optimaal te gebruiken, wordt deze opgeslagen in het door ATEPS te leveren opslagsysteem zodat ook na zonsondergang een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvoorziening vanuit dit systeem verzorgd kan worden.

Het te leveren systeem heeft een opslagcapaciteit van 280kWh (kilowatt uur) en een vermogen van 240kW (kilowatt). Het wordt ondergebracht in een speciale behuizing en zal dichtbij de overige technische installaties wordt opgesteld.

Verduurzaming sportcomplex De Meent

Sportcomplex De Meent is hard op weg om het meest duurzame complex van de gemeente Alkmaar te worden. Een multifunctioneel gebouw voor sportieve en zakelijke ontmoetingen. Een ijsbaan van wel 400 meter, sportzalen, winkelruimtes, horeca, kantoorruimtes en vergaderruimtes. Het is ook uitermate geschikt voor evenementen en concerten.

Ambitie om meest innovatieve gemeente van 2021 te zijn

Vanuit het “Programma Duurzaam Alkmaar” wordt gewerkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De ambities uit de Omgevingsvisie zijn aardgasvrije en duurzame ontwikkelingen. In het coalitieprogramma is aangegeven ‘onomkeerbare stappen te zetten richting een CO2 neutrale organisatie’. Daarnaast wil Alkmaar in 2021 de meest innovatieve gemeente met meer dan 100.000 inwoners van Nederland zijn. Alkmaar draag bij aan het energiebewustzijn van de jeugd, sporters en gebruikers van het gehele complex.”

Controle over eigen opgewekte energie

Met deze opdracht laat ATEPS zien dat opslagsystemen toegepast kunnen worden in veel verschillende applicaties. Bij sportcomplex de Meent is het van belang de teveel opgewekte energie op te slaan en op een later moment te gebruiken. Maar opslagsystemen kunnen ook voor andere toepassingen worden ingezet. Denk hierbij aan buffers voor het laden van elektrische voertuigen, handel met (hernieuwbare) energie op de EPEX energiebeurs of het stabiliseren van de net frequentie.

Energie Positieve Gebieden

Door deelname in het Europese Smart City project POCITYF met verschillende partners kan invulling worden geven aan de duurzaamheidsopgave voor Alkmaar. Project POCITYF heeft zijn naam te danken aan ‘Energie Positieve Gebieden’. Het is een project dat historische steden helpt om duurzamer, groener, slimmer en leefbaarder te worden.

 

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en  innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.

 

Voor meer informatie:
Mevr. S. Houben – ATEPS Nederland BV – [email protected]

 

Leave a Reply