Skip to main content

Veendam, Nederland – Gasunie-dochterbedrijf HyStock, pilot project van ESNL-lid EnergyStock kondigt aan dat vanaf juni dit jaar bedrijven de mogelijkheid zullen hebben om zich in te schrijven voor opslagcapaciteit in de toekomstige waterstofopslagfaciliteit bij Zuidwending. Via een open-seasonprocedure wil HyStock de vraag naar waterstofopslag in kaart brengen en de benodigde capaciteit bepalen.

De zoutcaverne bij Zuidwending, gelegen nabij Veendam, zal naar verwachting de eerste grootschalige waterstofopslagfaciliteit in Nederland worden. HyStock, een dochteronderneming van Gasunie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de cavernes, heeft de ambitie in 2028 klaar te staan voor de operationele start van de opslagfaciliteit. Bovendien is het voornemen om kort na 2030 nog eens drie vergelijkbare opslagplekken op dezelfde locatie te realiseren, al zijn er nog geen definitieve investeringsbeslissingen genomen met betrekking tot deze uitbreiding.

Met de verwachte groei van de waterstofeconomie zal naar alle waarschijnlijkheid de vraag naar grootschalige waterstofopslag toenemen. Volgens een haalbaarheidsonderzoek van EBN en TNO gehouden in 2021, zal waterstofopslag een cruciale rol spelen bij het handhaven van de vraag-aanbodbalans in het toekomstige energiesysteem.

De studie wijst erop dat al in 2030 behoefte zal zijn aan grootschalige waterstofopslag. In dat kader worden ondergrondse zoutcavernes gezien als kansrijke opslaglocaties. Het rapport schat in dat tegen 2030 een waterstofopslagcapaciteit van 1-4 zoutcavernes nodig zal zijn. Het is van essentieel belang dat de ontwikkeling van opslagcapaciteit in samenhang wordt behandeld met de ontwikkeling van de waterstofketen en de bijbehorende transportinfrastructuur.

Om een definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen, heeft HyStock nauwkeurigere informatie nodig over de vraag naar waterstofopslag in Zuidwending. Daarom kondigt het bedrijf aan dat het in juni van dit jaar een open-seasonprocedure zal starten. Deze aankondiging heeft tot doel te voorkomen dat het investeringsbesluit voor het HyStock-project vertraging oploopt. Door marktpartijen nu al de gelegenheid te geven hun interesse kenbaar te maken, kan het project volgens planning doorgaan. Het ‘Open Season’ biedt een duidelijk kader waarin bindende contracten kunnen worden gesloten, waardoor zowel HyStock als de marktpartijen zekerheid hebben over de toekomstige waterstofopslag in Zuidwending.

Verwacht wordt dat de details over toekenning van de opslagcapaciteit en inschrijving door geïnteresseerden binnenkort duidelijk zal worden. Energy Storage NL zal hierover communiceren bij nieuwe ontwikkelingen.

De ontwikkeling van opslagcapaciteit bij Zuidwending biedt bedrijven de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de groeiende behoefte aan duurzame moleculenopslag in Nederland. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van CO2-vrij flexibel vermogen en op termijn een volledig duurzaam energiesysteem.