Skip to main content

Deventer,  8 november 2016

Consortium Witteveen+Bos, Elestor BV, ECN en HAN test innovatieve manier van energieopslag
Pilot met waterstofbromide flowbatterij officieel van start

Op maandag 7 november is de pilot van de ‘waterstofbromide flowbatterij’ in Deventer officieel van start gegaan. Deze innovatieve batterij, ontwikkeld door Elestor BV, maakt een nieuwe en betaalbare manier van energieopslag mogelijk, waardoor zonne- en windenergie concurrerend worden met fossiele brandstof. Een consortium, bestaande uit Witteveen+Bos, Elestor BV, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), onderzoekt met deze pilot op welke manier de batterij op grotere schaal kan worden ingezet. De pilot is een primeur in Europa.

De door Elestor BV ontwikkelde waterstofbromide flowbatterij maakt het mogelijk om elektriciteit, zoals gegenereerd door duurzame energiebronnen, op te slaan tegen een fractie van de kosten van de huidige technologieën. Een ander belangrijk aspect van het concept is dat het gewenste vermogen [kW] en capaciteit [kWh] onafhankelijk van elkaar kunnen worden gedimensioneerd. In de flowbatterij van Elestor bevinden de beide chemische componenten zich elk in een eigen gesloten circuit. De componenten zijn van elkaar gescheiden door een selectief membraan, dat alleen protonen doorlaat. Als op de batterij een spanning wordt aangelegd, vindt een redoxreactie plaats, waarbij protonentransport door het membraan plaatsvindt en de batterij geladen wordt. Bij het ontladen vindt de reactie in omgekeerde richting plaats. Doordat deze redoxreactie 100 % omkeerbaar is, kent het proces intrinsiek geen degradatie, waardoor de opslagcapaciteit van het systeem na verloop van tijd niet afneemt. De beide chemische componenten zijn op aarde in overvloed aanwezig en daardoor zeer goedkoop. Met name dit aspect, gecombineerd met het door Elestor gepatenteerde systeemontwerp, heeft in een opslagsysteem geresulteerd waarvan de opslagkosten per kWh relatief heel laag zijn. Het flowbatterij principe is al enige tijd bekend, maar werd in deze vorm nog niet eerder in de gebouwde omgeving toegepast.

Waterstofbromide flowbatterij PERSFOTOSamenwerking consortium
Witteveen+Bos faciliteert de pilot: de batterij is geplaatst bij het kantoor van Witteveen+Bos in Deventer en is verbonden aan zes zonnepalen. Deze panelen zijn door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) met behulp van de innovatieve Back Contact (BC)-technologie ontwikkeld. Anders dan bij een conventionele zonnecel zijn de contacten bij een BC-module aan de achterkant van de cel met elkaar verbonden. Het voordeel hiervan is dat er geen schaduwwerking optreedt en dat cellen dichter op elkaar zitten. Het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zorgde voor de systeemintegratie en voor de vermogenselektronica. Witteveen+Bos heeft daarnaast de veiligheid van het systeem getoetst en de melding ‘Wet milieubeheer activiteitenbesluit’ bij de gemeente Deventer verzorgd. De opgedane kennis wordt door de consortiumleden ingezet voor kansrijke toepassingen voor middelgrote bedrijven en woningen.

Bijeenkomst 7 november 2016
Tijdens de bijeenkomst op 7 november werd door Karin Sluis, algemeen directeur van Witteveen+Bos, stilgestaan bij het belang van de samenwerking tussen de consortiumpartners. ‘In onze projecten volgen we zes duurzame ontwerpprincipes, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze helpen ons duurzaamheid vorm te geven in al onze projecten’, aldus Karin Sluis. ‘Deze pilot is een mooi voorbeeld hoe we hier met elkaar invulling aan geven.’ Na een toelichting over de werking van de batterij door Wiebrand Kout, CTO van Elestor BV, en een toelichting over de innovatieve Back Contact-technologie door Nico Dekker, senior adviseur bij ECN, werd door wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer toegelicht wat de pilot betekent voor de stad Deventer. Tot slot werd de pilot met een symbolische handeling gestart.

Jan Terlouw Ambition Award 2016
Elestor BV heeft met de waterstofbromide flowbatterij in oktober de Jan Terlouw Ambition Award 2016 gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de kiEMT conferentie, waar Elestor ook de publieksprijs werd toegekend. De Ambitie Award wordt jaarlijks toegekend aan het bedrijf dat de meest veelbelovende innovatie op het gebied van energie en klimaat heeft ontwikkeld, met een hoog marktpotentieel. Het doel van de Award is om de commercialisering te steunen, om de winnaar te helpen bij het maken van verdere stappen en de innovatie op de kaart te zetten.

Leave a Reply