Skip to main content

Solar Power Europe heeft in mei 2016 een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de decentralisatie van de energievoorziening in Europa niet zonder energieopslag kan.

Solar Europe pleit Рnet als de Europese koepelorganisatie voor opslag, EASE Рvoor het wegnemen van barrières in Europese en nationale wet- en regelgeving die de toepassing van opslag verhinderen. In Nederland zijn dit o.a. de salderingsregeling en de dubbele (energie) belasting bij opslag.

Bekijk hier het rapport.

 

 

Leave a Reply