NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
RotterdamContact persoon:
Nadina Baghina
nadina.baghina@eneco.com

ALLE DEELNEMERS

Eneco Wind B.V.


Samen met klanten en partners ontwikkelt Eneco betaalbare oplossingen die besparen en zelf opwekken mogelijk maken. Met als belofte ‘Welkom in de nieuwe wereld’, maakt zij de technologie van morgen vandaag al beschikbaar voor iedereen. Innovatieve voorbeelden zijn: Eneco WarmteWinner®, Zonnehub van Eneco™ en CrowdNett.

Eneco zorgt voor het opwekken en leveren van duurzame energie die komt van windparken, warmte, biomassa, en zon. Assets en infrastructuur bouwt zij niet voor zichzelf, maar in opdracht van of samen met de klant.

Eneco en Mitsubishi Corporation werken samen aan energie-opslag

Samen met Mitsubishi Corporation ontwikkelde Eneco Europa’s grootste batterij, onder de naam EnspireME. EnspireME heeft een vermogen van 48 MW en bevat zo’n 10.000 lithium-ion accu’s, genoeg om de stroom van ruim 5.300 Duitse huishoudens één etmaal op te slaan. In eerste instantie wordt de batterij ingezet op de primaire reserve markt. Op deze markt kopen Europese netbeheerders reservecapaciteit in die ze nodig hebben om de noodzakelijke 50 Hertz frequentie op het elektriciteitsnet te garanderen. De batterij kan deze rol als primaire reserve overnemen van kolen- en gascentrales en draagt daarmee bij aan de verdere verduurzaming van het energiesysteem.

Onderzoek opslag lokale windenergie

Eneco en Mitsubishi Corporation onderzoeken ook hoe lokale windparken aangesloten kunnen worden op de batterij, gesteund door de Duitse federale staat Sleeswijk-Holstein. Als er sprake is van overproductie door lokale windparken of een overbelasting van het elektriciteitsnet, kan de windenergie tijdelijk in een deel van de batterij worden opgeslagen. Daarmee kan voorkomen worden dat een eigenaar zijn windmolens uit moet schakelen op verzoek van de lokale netbeheerder.

Animatie

Bekijk ook de animatie, waarin de rol van het batterijsysteem nader wordt uitgelegd.