Skip to main content
  • DNV en de Veiligheidsregio Twente kondigen een unieke faciliteit aan voor het testen van complete accusystemen voor energieopslag en maritieme toepassingen
  • De activiteiten zullen de veiligheid van batterijsystemen verbeteren en een veilige marktintroductie van energieopslagsystemen mogelijk maken om de energietransitie te bevorderen
  • Het lab biedt veiligheidstests, validatie- en certificeringsdiensten en stelt hulpdiensten in staat om protocollen te ontwikkelen voor het omgaan met incidenten

 Energy Storage NL-deelnemer DNV en de Veiligheidsregio Twente hebben vandaag hun plannen bekendgemaakt om een uniek testlaboratorium voor accusystemen te openen.

Energieopslag zal een sleutelrol spelen in de transitie naar een schoner, groener energiesysteem op basis van hernieuwbare energie. De wereldwijde markt voor energieopslag groeit de komende vijf jaar naar verwachting met 55-65% per jaar. Daarom is het van cruciaal belang dat energieopslagsystemen veilig werken. Hoewel de afzonderlijke batterijcellen  waaruit dergelijke systemen bestaat, meestal individueel als veilig zijn gecertificeerd, zijn er grote uitdagingen bij het integreren ervan in  een veilig totaalsysteem.

Het nieuwe Battery Safety Lab is bedoeld om de toekomstige veilige ontwikkeling van batterijsystemen te stimuleren.   Het nieuwe lab, gelegen op de Twente Safety Campus, gaat veiligheidstests uitvoeren op complete accusystemen voor netgekoppelde opslag en elektrische/hybride schepen. Naast commerciële  en R&D-tests  en certificering van systemen die op de markt komen, zal het lab destructieve tests uitvoeren om de oorzaakanalyse uit te voeren om erachter te komen waarom en hoe batterijsystemen falen. Deze gegevens zullen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe normen om de veiligheid van het batterij-energieopslagsysteem  te verbeteren.  Veiligere producten  geven hulpdiensten de tijd om bij incidenten te komen, waardoor ze het incident kunnen afhandelen en waardoor het effect van een incidient op leven, eigendom en milieu wordt verminderd. Tegelijkertijd zal het de hulpdiensten helpen om nieuwe, verbeterde protocollen te ontwikkelen voor het omgaan met branden en andere incidenten als gevolg van storingen in het batterijsysteem, omdat deze protocollen gewoon nog niet van kracht zijn.

“Veilige batterijsystemen zijn essentieel voor een succesvolle overgang naar een koolstofarme energietoekomst  en voor het halen van wereldwijde emissiedoelstellingen.   Energieopslag is een belangrijke enabler om  het potentieel van hernieuwbare energie te ontsluiten. Maar uit gesprekken met onze klanten zien we dat er veel onzekerheid is in de branche. Het nieuwe  Battery Safety  Lab  combineert onze eigen staat van dienst op het gebied van testen en certificeren met de expertise uit de eerste hand op het gebied van brandveiligheid van lokale brandweerkorpsen en de Twente Safety Campus om een unieke bron te creëren voor het verzamelen van de benodigde informatie en voor het valideren van potentiële commerciële oplossingen. Samen met onze bestaande faciliteiten voor het testen van energieopslagcomponenten zal het een sleutelrol spelen bij het minimaliseren van risico’s en het mogelijk maken van een veilige markttoegang voor energieopslagsystemen”, aldus  Prajeev Rasiah, Executive Vice President & Regional Manager Northern Europe van DNV’s business area Energy Systems.

De bouw van het nieuwe laboratorium zal in het derde kwartaal van 2021 van  start gaan , waarbij de eerste tests naar verwachting in het tweede kwartaal  van 2022 zullen beginnen. Het lab biedt ontwerpevaluatie, brandvoortplanting en brandbestrijdingstests om claims van fabrikanten te valideren, evenals certificering volgens de IEC-norm die in 2020 is uitgebracht. Daarnaast zal het lab stroomuitvalonderzoeken aanbieden om de onderliggende oorzaken van storingen in het batterijsysteem in het veld te bepalen.

Meer informatie vind je hier.

Leave a Reply