Skip to main content

De leden van Energy Storage NL waren op donderdag 13 juni samen met netwerkleden van Dutch Power aanwezig in Utrecht tijdens het netwerkevent Storage Meets the Grid. Het event werd gestart met een aantal stellingen waarbij het publiek voor of tegen kon stemmen. Hierdoor werden de deelnemers uitgenodigd hun zienswijze direct zichtbaar te maken. Na dit interactieve deel volgde het inhoudelijke deel met een divers scala aan sprekers en een diversiteit aan invalshoeken. Aan bod kwamen onder meer: Piet Nienhuis & Gert van der Lee (respectievelijk Gasunie & TenneT), Rianne ’t Hoen (DNV GL), Dinc Mennis (mPrest), Jeffrey Bartels (Edmij), Raoul Bernards (Enexis) en Dirk-Jan van Swaay (ING).

Onder invloed van klimaatdoelstellingen is het energiesysteem snel aan het kantelen. Het systeem wordt in hoog tempo duurzamer, maar ook complexer en minder voorspelbaar. Om de leveringszekerheid veilig te stellen – en te voorkomen dat de energietransitie stokt – moet er snel veel meer flexibiliteit in het systeem worden aangebracht. Energieopslag en -conversie spelen hierbij een cruciale rol.

Tijdens het event hebben we op verschillende niveaus de toekomst van energieopslag bekeken, met de nadruk op het systeemdenken. Alle stakeholders spelen een rol en zijn afhankelijk van elkaar. Kortom we hangen met zijn allen aan een systeem waar grensoverschrijdend (crossing borders) opereren en integraal denken van belang is.

Met het laatste onderdeel ‘Het Lagerhuis-debat’ is het plenaire deel van de middag afgerond. Door middel van een aantal stellingen, welke door de sprekers zijn geponeerd, verdeelde de zaal zich in 2 zijden, men was het eens of oneens, met hier en daar een uitzondering en bleef men op de middenlijn. Voor- of tegenstanders werd om hun motivatie gevraagd en probeerden daarmee het publiek aan hun kant te krijgen. Het heeft geleid tot vele interessante inzichten, zienswijzen en mooie aanleidingen voor verdere gesprekken onder genot van het afsluitende diner.

Wil je meer weten over de inzet van ESNL in 2019?
Neem dan contact op met het ESNL secretariaat.
E: [email protected]

De presentaties zijn hier te bekijken

 

Leave a Reply