Skip to main content

EASE, de Europese koepelorganisatie voor energieopslag, lanceert in aanloop naar de Europese verkiezingen tien actiepunten om de energieopslagontwikkelingen in Europa aan te jagen. In de afgelopen jaren hebben Europese beleidsmakers al belangrijke stappen gezet om stimulerende maatregelen te treffen voor energieopslag. EASE, Energy Storage NL en andere Europese energieopslagorganisaties hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Energieopslag wordt inmiddels beschouwd als een sleuteltechnologie voor de energietransitie.

Deze goede ontwikkelingen moeten ook na de aanstaande Europese verkiezingen door heel Europa worden voortgezet. Het is noodzakelijk om door te bouwen op wat tot nu toe is bereikt, vooral nu recent het ‘clean energy for all europeans’ pakket is goedgekeurd en met het oog op de discussie over de EU’s 2050 strategie voor reductie van broeikasgassen.

Daarom heeft EASE een tiental actiepunten geformuleerd om de Europese ontwikkeling van energieopslag een kick-start te geven. Deze acties moeten genomen worden om op schema te blijven voor de doelstellingen voor 2030 en 2050 op het gebied van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot. De actielijst bevat beleidsacties en is gericht aan iedereen, specialist of niet, met als doel om de bewustwording en kennis over het belang van energieopslag te verspreiden.

Het tien-puntenplan sluit perfect aan op het actieplan dat Energy Storage NL eerder dit jaar specifiek voor Nederland heeft gelanceerd.

Leave a Reply