Skip to main content

Energie- en technologiebedrijven vinden dat er nu moet worden gestart met de ontwikkeling van grootschalige seizoensopslag waarmee tekorten en overschotten van duurzame energie kunnen worden opgevangen. Grootschalige opslag is noodzakelijk voor winterse perioden waarin zon en wind langdurig afwezig zijn en de vraag naar energie hoog is. Vanwege de lange ontwikkel- en doorlooptijd van grootschalige energieopslag is het nu tijd om aan de slag te gaan zodat na 2023 – als de problemen zich daadwerkelijk gaan voordoen – er voldoende opslagcapaciteit is.

Dit is de uitkomst van de tweede Ronde Tafel over grootschalige seizoensopslag die ESNL en NLingenieurs organiseerden op 8 maart 2017. Bedrijven als Shell, TenneT, Eneco, Gasunie waren vertegenwoordigd aan de Ronde Tafel om samen met technologiebedrijven, ingenieursbureaus en overheden ideeën voor concrete (demo)projecten te ontwikkelen. Ook werd gesproken over de barrières in wet- en regelgeving waar energieopslag mee te maken heeft.

In vier workshops werden de acties voor grootschalige opslag besproken voor de sectoren (energie-intensieve) industrie, gebouwde omgeving, transport en mobiliteit en energieproductie en –transport.

De uitkomsten van deze ronde tafel worden door Energy Storage NL en NLingenieurs uitgewerkt tot een position paper. Deze position paper zal dit voorjaar verschijnen en bevat concrete aanbevelingen voor beleid, acties en pilots.

Energy Storage NL, een activiteit van het FME Cluster Energy, kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Heeft u vragen over grootschalige opslag of wilt u volgende keer ook meepraten over energieopslag? Neem dan contact op met Energy Storage NL [email protected].

 

Leave a Reply