Skip to main content

Tijdens de tweede Energy Storage NL ledenbijeenkomst op donderdag 6 juli jl. kregen de Energy Storage NL leden de kans om in discussie te gaan met TSO TenneT. De bijeenkomst, die georganiseerd werd op het hoofdkantoor van TenneT in Arnhem, stond in het teken van de toekomstige uitdagingen op het gebied van flexibiliteit. TenneT presenteerde de visie van het bedrijf op flexibiliteit, de plannen voor het energie-eiland en een tweetal flexibiliteitspilots. Daarna werd in drie sessies gediscussieerd over de huidige barrières voor flexibiliteit, het gebruik van (big) data in de toekomstige energiemarkt en de verschillende technologieën en toepassingen voor flexibiliteit.

We kunnen concluderen dat we aan de vooravond staan van een nieuw energiesysteem. De nieuwe wereld van energie is connected, distributed en digital. Big data zal een grote rol gaan spelen bij het optimaliseren van assets in de energieketen. Technologieën als blockchain zullen de transitie naar een gedistribueerd energiemodel versnellen. Op dit moment zijn er echter nog een flink aantal technologische en institutionele barrières die overwonnen moeten worden. Dit kan alleen maar door middel van pilotprojecten. Energy Storage NL is daarom ook erg blij met de handreiking van TenneT aan de leden om vooral pilots aan te rijken. TenneT staat open voor deze pilots, maar verwacht dat innovatiekracht uit de markt komt.

Verslag Ledenvergadering TenneT 06072017 (alleen beschikbaar voor leden)

Leave a Reply