Skip to main content

Energieopslag is een hot item. De belangstelling hiervoor en de ontwikkelingen hierin groeien exponentieel, dat bleek ook uit de vele reacties van de ruim 250 bezoekers aan de derde Energy Storage Day, die werd gehouden op woensdag 11 oktober tijdens de Vakbeurs Energie.

Tijdens deze bijeenkomst werd de groei van zowel het Energy Storage NL platform als de sector toegelicht door Jillis Raadschelders, voorzitter ESNL.

Stefan Olsthoorn presenteerde een nieuw onderdeel op de website van Energy Storage NL: een overzicht van de belangrijkste energieopslagprojecten in Nederland.

Hans van der Spek lanceerde het FME-visiedocument Grootschalige Energieopslag, een initiatief van FME, Energy Storage NL en NLingenieurs. De visie bevat een 10-puntenplan waarin acties worden beschreven die langdurige energieopslag mogelijk kunnen maken. Zo moet belemmerende wet- en regelgeving worden weggenomen, meer inzicht worden gecreëerd door een integrale kosten-batenanalyse waardoor de investeringsbereidheid toeneemt en moet er snel gestart worden met ontwikkeltrajecten.

Energy Storage NL heeft dit jaar in samenwerking met DNV GL, de Windunie en Greenchoice de businesscases voor de combinatie tussen energieopslag en windenergie onderzocht. Koen Broess (Innovation consultant bij DNV GL) presenteerde deze verdienmodellen. Daarnaast besteedde hij aandacht aan de kansen, randvoorwaarden en barrières uit de bevindingen van de WindStock-studie.

Robin Berg (LomboXnet) gaf een toelichting over de energieopslagontwikkelingen van de wijk Lombok (Utrecht) en introduceerde de plannen voor de Jaarbeurs. Laadpaalontwikkelaar LomboXnet, Jaarbeurs Utrecht, netbeheerder Stedin en energieleverancier Scholt Energy investeren gezamenlijk voor 1 miljoen euro in een mega-accu die stroom uit zonnecellen opvangt en beschikbaar stelt voor elektrische auto’s. Hierdoor kunnen auto’s in korte tijd hun batterij opladen met zonnestroom, ook als de zon al onder is. Met een capaciteit van 1,5 megawattuur is dit genoeg om zeker vijftig keer een gangbare elektrische auto op te laden, of twintig keer een elektrische Tesla.

Tot slot presenteerde Gerard Jägers (Tata Steel IJmuiden) de plannen van Tata Steel om in CO2-uitstoot te besparen met de toepassing van hoge temperatuur opslag. Tata Steel ontwikkelt in IJmuiden een ‘lighthouse project’ voor de thermische opslag van hoge temperatuur restwarmte voor gebruik in andere delen van het proces. Met dit project kan Tata de CO2-uitstoot besparen van 90.000 auto’s. Opslag van thermische energie op hoge temperaturen en met hoge vermogens is zeer innovatief en is voor veel procesindustrieën een kans om hun energieverbruik te reduceren.

De technologiepitches kwamen dit jaar van de volgende ESNL-deelnemers:

  • EnergyStock: eerste pilot in Nederland met grootschalige waterstofopslag
  • Time Shift energy storage: businesscase van hergebruik van EV-batterijen
  • Recoy: simulatiesoftware voor optimale flexibiliteit
  • Jules Energy: Jules energy software platform voor optimaal energiegebruik

Na afloop van de Energy Storage Day werd tijdens de netwerkborrel op het Energy Storage NL Plein nog lang nagepraat over deze bijeenkomst.

Leave a Reply