Skip to main content

Op 9 juli 2020 werd de Energy Storage NL deelnemerswebinar bijgewoond door meer dan 30 vertegenwoordigers van Energy Storage NL deelnemende bedrijven. Op het programma stond als 1e punt de impact van de Covid-19 (de Coronacrisis) op de energieopslagsector genoteerd. Daarnaast zijn de onderwerpen: de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de dubbele energiebelasting bij opslag, het PBL onderzoek naar een categorie voor energieopslag in de SDE++ en de  nieuwe veiligheidsbeoordeling van lithium-ion batterijen behandeld. Tot slot werd onder de deelnemers een paneldiscussie met het bestuur onder leiding van moderator Stefan Olsthoorn (branchemanager Energy Storage NL) gehouden.

De volledige sheets zijn beschikbaar achter de ledenlogin onder de button ‘kennisportal / downloads en documenten’ op deze website.

Neem voor vragen contact op via [email protected]

Leave a Reply