Skip to main content

Hoe moet de grootschalige (seizoens)opslag van duurzame energie er in 2030 uitzien om tot een CO2-arme en betrouwbare energievoorziening te komen?

Dat was de insteek van de Ronde Tafeldiscussie over grootschalige energieopslag op 23 mei georganiseerd door FME / Energy Storage NL en NLingenieurs. Negentien experts en stakeholders van kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven gaven hun visie op grootschalige energieopslag en hoe deze gerealiseerd moet worden.

Een paar opvallende uitkomsten van deze Ronde Tafel waren:

  • Er is een gedegen maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) nodig om de waarde van opslag optimaal in te kunnen zetten in de energietransitie.
  • In het verlengde hiervan is ook een nieuw marktmodel nodig waarin (loklale) flexibiliteit een waarde krijgt.
  • Als elektrificatie doorzet kan het omzetten van duurzame elektriciteit in gas interessant zijn voor seizoensopslag.
  • De optimale plaats van opslag (bij de bron, centraal of decentraal) in het energiesysteem is nog onduidelijk. Een goede MKBA kan hier meer inzicht verschaffen.
  • Nederland moet nu beginnen met demonstratie en inpassing van grootschalige opslag om te voorkomen dat het licht straks uitgaat bij weinig wind en zon.
  • Echte doorbraken zullen nog veel onderzoek vragen. Dit onderwerp moet hoger op de Nationale Wetenschapsagenda.

De uitkomsten van deze Ronde Tafel worden in een expert paper tot een gezamenlijke visie en actiepunten herleid. Industrie en kennissector geven daarmee aan welke stappen nodig zijn om de waarde van opslag optimaal te benutten voor een effectieve energietransitie. NLingenieurs en FME / Energy Storage NL gaan deze gezamenlijke visie verder uitdragen en zetten daarmee de vervolgstap na de publicatie van de whitepaper in 2015 van NLingenieurs samen met TU Delft. Doel van deze whitepaper is een wake-up call te bewerkstelligen, zodat er in ons land tijdig gestart wordt met het ontwikkelen van opslag voor grote volumes energie. De whitepaper heeft veel reacties opgeroepen op het discussieforum van FME / Energy Storage NL en daarmee het gesprek over grootschalige energieopslag aangewakkerd.

Leave a Reply