Skip to main content

Energy Storage NL heeft vandaag gesproken met Ben Voorhorst, speciaal coördinator voor de netcongestieproblemen in Noord-Brabant en Limburg. Voorhorst is door minister Jetten benoemd om een aanpak te ontwikkelen voor de problemen met het volle elektriciteitsnet in beide provincies. Daarbij kijkt Voorhorst ook naar landelijke aanpassingen die nodig zijn, denk aan een snellere procedure- en vergunningverlening maar ook aan vergoedingen om zo te voorkomen dat er veel elektriciteit wordt getransporteerd op drukke momenten.

Energy Storage NL heeft Voorhorst bijgepraat over de ontwikkelingen rondom energieopslag. Daarbij is gesproken over de meerwaarde van energieopslag om netcongestie op de korte termijn te voorkomen en op de lange termijn de stabiliteit van het elektriciteitsnet te garanderen.

Ben Voorhorst was eerder voorzitter van de systeemtafel van het Klimaatakkoord. Tot 2021 was hij operationeel directeur (COO) bij landelijk netbeheerder TenneT.