Skip to main content

Energy Storage NL en NLingenieurs hebben tijdens de Energy Storage Day 2017 hun visie gepresenteerd over de toekomst van grootschalige energieopslag.

De energietransitie is in volle gang en het bedrijfsleven investeert in duurzame opwekking van allerlei vormen van energie. Om de continuïteit van energieleveringen te waarborgen, moeten de pieken en dalen van energieopwekking worden opgevangen. Ook als de zon niet schijnt of de windkracht laag is, moet er energie geleverd worden. Opslag van energie wordt onmisbaar voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Nederland heeft uitstekende kennis om de innovatie die nodig is vorm te geven. En Nederland moet een vooraanstaande rol innemen als energie- en innovatiehub in Europa op het gebied van grootschalige energieopslag.

 

Nederland uitstekende positie, maar daadkracht en versnelling zijn nodig

Nederland lijkt uitstekend gepositioneerd om met innovatieve technologie en infrastructuur grootschalige seizoensopslag te helpen realiseren. Daarmee kan ons land een substantiële bijdrage leveren aan de leveringszekerheid, hier én in andere Europese energiemarkten. Deze kans wordt door veel partijen herkend en de eerste ideeën en initiatieven komen op gang.

Een versnelling is nodig, zowel om onze eigen energievoorziening op termijn veilig te stellen als om de Nederlandse economie optimaal van deze kans te laten profiteren. De doorlooptijd van dit type projecten is immers lang en het aandeel duurzame energie stijgt de komende jaren snel. Alleen als bedrijfsleven, kennisinstituten, netbeheerders en overheid erin slagen snel sleutelprojecten te realiseren, kan Nederland de beoogde rol als energie- en innovatiehub van de toekomst waarmaken en de opgedane kennis en ervaring exporteren.

 

10-puntenplan

De visie van FME, Energy Storage NL en NLingenieurs bevat een 10-puntenplan waarin acties worden beschreven die langdurige energieopslag mogelijk kan maken. Zo moet belemmerende wet- en regelgeving worden weggenomen, meer inzicht worden gecreëerd door een integrale kosten-batenanalyse waardoor de investeringsbereidheid toeneemt en moet er snel gestart worden met ontwikkeltrajecten.

Het visiedocument kan je hier downloaden.

Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat van Energy Storage NL.

Gerelateerde documenten

Leave a Reply