Skip to main content

Enpuls Challenge 2021
De Enpuls Challenge is terug! Ook in 2021 richten zij zich op het faciliteren van de energietransitie. Een gezamenlijk belang waarvoor we graag de handen ineenslaan, elkaar stimuleren, inspireren én uitdagen. Een plek/platform waar krachtige innovatieve ideeën een kans krijgen en creatieve oplossingen centraal staan.

Deelname
Met de Enpuls Challenge dagen zij je uit om dé oplossing voor nieuwe energie te bedenken. Binnen 3 categorieën (duurzame opwek, duurzaam wonen en groen gas) krijgen professionals, startups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten de kans hun baanbrekende concept voor nieuwe energie te pitchen. De winnaar van de Enpuls Challenge wint onder andere 9 maanden begeleiding door experts bij Enpuls én ontvangt een ontwikkelbudget van € 50.000,- voor de doorontwikkeling van het concept.
De inschrijvingen lopen van 1 t/m 30 april 2021 en begin juni 2021 vindt de pitchdag plaats. Dus waar wacht je nog op? Samen faciliteren we de energietransitie!

Bezoek de website voor meer informatie.

Dit jaar richt Enpuls zich op drie categorieën binnen de energietransitie en duurzaamheid in bredere zin: 

Challenge 1: Meer duurzame opwek, ondanks de congestie op het elektriciteitsnet.
De productie van elektriciteit uit wind en zon groeit gestaag. En dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar in steeds meer gebieden in Nederland lijkt er geen ruimte meer te zijn voor nieuwe projecten. Het elektriciteitsnet is vol, met name op hoogspanningsniveau. Nieuwe initiatieven voor duurzame opwek willen we echter niet uitstellen of vertragen. De uitdaging luidt daarom: Hoe kunnen we in gebieden waar het elektriciteitsnet vol is toch nieuwe duurzame energie opwek faciliteren? Denk hierbij aan oplossingen voor de korte termijn, die binnen 1 à 2 jaar toepasbaar zijn. Er is ruimte voor allerlei soorten oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, beter gebruik maken van bestaande aansluitingen, zon op daken, microgrids, niets is te gek.

Challenge 2: Duurzaam wonen in de wijk
Gemeenten geven in hun transitievisies warmte aan waar ruimte is voor collectieve warmtevoorzieningen in de wijken. In deze wijken is ook ruimte voor andere maatwerk oplossingen, zoals isolatie en de hybride warmtepomp. Voor de wijkuitvoeringsplannen willen gemeenten weten welke voorkeuren er leven. In soort maatregelen, tempo, te besteden bedrag, samen of ieder huishouden alleen. Op welke creatieve manier kan de gemeente deze uitvraag organiseren? Hoe kan zij daarbij maximaal steun hebben van bestaande initiatieven en organisaties, zoals energiecoöperaties? Op welke wijze delen we de resultaten met bewoners? Hoe krijgt een woningeigenaar binnen een eventuele (wijk)aanpak toch maatwerk? Enpuls is op zoek naar oplossingen die ertoe leiden dat bewoners zich meegenomen voelen in de plannen van de gemeenten, zodat bewoners handelingsperspectief krijgen en dus echt stappen gaan nemen.

Challenge 3: Groen gas, het natuurlijke alternatief
Groen gas is de duurzame variant van aardgas. We zien het als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Bij energietoepassingen waarvoor elektriciteit niet de meest geschikte energiedrager is, vormt groen gas een waardevol, duurzaam alternatief. Bijvoorbeeld voor de verwarming van moeilijk te isoleren huizen. Of als brandstof voor industriële processen die lastig te elektrificeren zijn. Ook als grondstof in de industrie zal groen gas een belangrijke rol gaan spelen. Verder zijn de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur zeer laag, omdat groen gas gedistribueerd kan worden via het bestaande gasnet. Om de waarde van groen gas optimaal te benutten is het creëren van lokaal draagvlak van essentieel belang. We zijn op zoek naar oplossingen om dit lokale draagvlak te optimaliseren of oplossingen die groen gas bekender maken bij het grote publiek.

 

Leave a Reply