Skip to main content

Op 6 juni 2018 hebben de Nederlandse Waterschappen en Rijkswaterstaat opgeroepen om warmte uit oppervlaktewater in te zetten voor de warmtevoorziening. De bovenste laag water van sloten en kanalen bevat theoretisch voldoende warmte om, met tussenkomst van een warmtepomp, 25 tot 40 procent van alle gebouwen van warmte te voorzien.

Energy Storage NL-deelnemer IF technology is één van de pioniers in deze technologie. In Wageningen heeft IF technology reeds in 2014 een project gerealiseerd waarbij warmte uit een stadsgracht in de zomer in de ondergrond wordt opgeslagen en in de winter wordt ingezet om een woon- en zorgcentrum te verwarmen. Een bijkomend voordeel bij deze technologie is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater ook verbeterd door de warmtewinning.

Zie ook:

Trouw: De sloot barst stiekem van de schone energie

Energeia: ‘Met 1 graad van het water uit de Rijn, kunnen we alle Nederlandse huizen verwarmen’

Leave a Reply