Skip to main content

Op 9 mei jl. berichtte Energeia over Energy Storage NL-lid IF Technology.

IF Technology heeft voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de kansen voor warmtewinning uit oppervlaktewater in kaart gebracht. Deze hebben zij aangeboden aan de gemeenten en in combinatie met gemeentelijke data zijn individuele business cases doorgerekend. In vijf gemeenten was deze businesscase zo opportuun dat IF Technology een consortium aan het vormen is. In nog eens tien gemeenten wordt de business case verder verkend.

Leave a Reply