Skip to main content

Op 30 maart 2016 organiseerde ESNL een Pizza Party over belemmeringen in wet- en regelgeving waar bedrijven in de energieopslag en netbeheerders tegen aan lopen.

Hierbij werd gekeken naar verschillende markten waar opslag een waarde kan hebben: achter de meter, wholesale en balancering.

Door de aanwezige deelnemers werden diverse barrières ervaren: dubbele belastingheffing, aanbestedingsregels, ontbreken van flexibele beprijzing voor prosumers, systematiek van netwerktarieven etc. Ook werd geconstateerd dat er bij veel stakeholders in de markt nog een gebrek is aan kennis van de waarde en mogelijkheden van opslag.

Na het nuttige van de heerlijke pizza’s droegen de deelnemers suggesties aan om de gesignaleerde barrières weg te nemen. Deze suggesties zullen worden verwerkt in het Nationaal Actieprogramma Energieopslag van Energy Storage NL.

 

Leave a Reply