Skip to main content

De businesscase van energieopslag wordt direct beïnvloed door (net)tarieven, fiscale regelingen en subsidies.  Vaak heeft opslag te maken met een ongelijk speelveld ten opzichte van traditionele vormen van energieopwekking. Vanuit ESNL streven we naar een gelijk speelveld voor opslag en het stimuleren van opslag waar dat zinvol en nuttig is.

Om die reden start ESNL met een werkgroep ‘better business case’ voor energieopslag. In deze werkgroep willen we met direct betrokkenen uit de sector overleggen welke aanpassingen in het huidige bestel noodzakelijk of wenselijk zijn om voor een gelijk speelveld te zorgen. De werkgroep valt onder leiding van ESNL-bestuurslid Hans van der Spek. Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Laat het dan weten via het emailadres [email protected]

 

Leave a Reply