Skip to main content

EASE en ESNL ondersteunen de markt hervormingen voorgesteld door de Europese Commissie[1]

EASE en haar Nederlandse partnerorganisatie Energy Storage NL steunen de inspanningen van de Europese Commissie om de energiemarkt te hervormen, met als doel een gelijkwaardig speelveld voor flexibiliteit te creëren, om op deze manier energieopslag een concurrerende marktpositie te geven. We verwelkomen de erkenning van energieopslag als een belangrijke speler voor het balanceren van het systeem, het ondersteunen van hernieuwbare energie integratie, het leveren van de noodzakelijke flexibiliteit en tegelijkertijd het waar mogelijk voorkomen van investeringen in het transmissie- en distributienetwerk.

Een marktgeoriënteerde benadering zal voor de meest optimale integratie van energieopslag zorgen. We zijn blij te zien dat de Europese Commissie serieus marktregels overweegt die meer zekerheid bieden aan investeringen in het Europese elektriciteitsnet,  zoals lange termijn prijssignalen en korte termijn markten. Deze lange termijn prijssignalen zijn van fundamenteel belang voor het minimaliseren van CO2 reductiekosten en het efficiënt investeren in energieopslagtechnologieën.

EASE en ESNL geloven dat prijsfluctuaties een belangrijke rol kunnen spelen in het juist belonen van flexibiliteit- en capaciteitsopties zoals energieopslag, zolang als energieopslagtechnologieën worden toegelaten op alle marktmechanismen.

We verwelkomen de intentie van de Europese Commissie om een gelijkwaardig speelveld voor flexibiliteitsaanbieders,  inclusief energieopslag, te definiëren. Zoals erkend door het Florence Forum op 05-06-2015[2] is er een groeiend aantal flexibiliteitsopties zoals energieopslag. Deze opties omvatten nieuwe en bestaande technologieën die de potentie hebben om op een kostenefficiënte manier oplossingen te bieden voor de uitdagingen voor het elektriciteitssysteem. Het Florence Forum benadrukt de noodzaak om belemmeringen voor het implementeren van deze technologieën weg te nemen en de behoefte aan meer en nieuwe innovaties. EASE steunt de conclusies van het forum en dringt aan op het belang van een gelijkwaardig speelveld voor de deelname van energieopslag in verschillende energiemarkten.

Tenslotte, prijzen EASE en ESNL de Europese Commissie voor het erkennen en verder promoten van de rol van energieopslag in het in staat stellen van consumenten hun rekeningen te verlagen en actief deel te nemen op de markt.

[1]  COM(2015) 340 final and COM(2015) 339 final of 15.07.2015

[2] XXVIII European Electricity Regulatory Forum, Florence, 4-5 June 2015, Conclusions

URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Conclusions_Final_FF_June2015.pdf

Leave a Reply