Skip to main content

Op 18 oktober presenteert EASE, de Europese koepel voor energieopslag, hun energieopslagtechnologie roadmap. In dit document geeft EASE een overzicht van energieopslagtechnologieën die op dit moment in Europa ontwikkeld worden en de vraag naar R&D op dit vlak in de komende jaren. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan voor de Europese R&D-strategie en aanpassingen van wet- en regelgeving voor energieopslag. Deze aanpassingen zijn nodig om de grootschalige uitrol van energieopslag te bewerkstelligen. De roadmap is geschreven om beleidsmakers te informeren over de acties die ondernomen moeten worden op het gebied van onderzoek, innovatie en demonstratieprojecten in de energiesector om de concurrentiepositie van de Europese industrie en Europees onderzoek verder te versterken.

In het rapport worden zes beleidsaanbevelingen gepresenteerd:

  1. Creëer ruimte in wet- en regelgeving om innovatieve, nooit vertoonde demonstratieprojecten voor energieopslag te testen op technische haalbaarheid en toepassingen in de markt.
  2. Veranker een definitie voor energieopslag in Europees beleid.
  3. Creëer duidelijke regels over de manier waarop energieopslag in verschillende markten kan worden ingezet – met name met betrekking tot de rol en rechten van transmissie- en distributienetbeheerders (TSO’s en DSO’s).
  4. Coördineer het verwijderen van dubbele energiebelasting en de discussie omtrent netkosten op Europees niveau.
  5. Leg vast dat het aanschaffen van energie en gerelateerde services op basis van de markt is en onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse.
  6. Leg energieopslag vast als een aparte categorie, naast opwek, transmissie/distributie en consumptie. Alleen op deze manier wordt het unieke aspect van energieopslag vastgelegd ten opzichte van de andere categorieën.

Het volledige rapport kan hier gedownload worden.

 

Leave a Reply