Skip to main content

Van 6 tot en met 9 juni vinden de Europese verkiezingen plaats. Energy Storage NL (ESNL) en EASE, de koepelorganisatie voor de Energieopslagsector waarbij ESNL is aangesloten, roepen de Europese politieke partijen op om werk te maken van de versnelling van de ontwikkeling, implementatie en opschaling van energieopslag in de Europese Unie.

Daarbij wordt door Energy Storage NL specifiek aandacht gevraagd voor:

  1. Europese doelstelling energieopslag: het ontwikkelen van een Europese doelstelling voor energieopslag wordt als noodzakelijk gezien om richting te geven aan de ontwikkeling van opslag binnen de Europese Unie. Het vastleggen van deze doelstelling geeft zekerheid en richting aan verschillende lidstaten, investeerders en aan andere stakeholders.
  2. Harmonisering opslagbeleid tussen lidstaten: verschillende lidstaten gebruiken diverse maatregelen om opslag binnen lidstaten te stimuleren. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld tussen lidstaten, denk bijvoorbeeld aan de (gedeeltelijke) vrijstelling op de transporttarieven in sommige EU-landen. Hierover is ook recent een motie in de Tweede Kamer ingediend die oproept tot harmonisering van de transporttarieven binnen Europa.
  3. Veranker aanbevelingen rondom energieopslag: vorig jaar heeft de Europese Commissie tien aanbevelingen gedaan voor het versnellen van de uitrol van energieopslag in de EU. Deze aanbevelingen roepen onder meer de lidstaten op om hun flexibiliteitsbehoeften te identificeren, om gedetailleerde real-time gegevens over netcongestie te publiceren en specifieke steunregelingen op te tuigen die innovatieve energieopslagtechnologieën begeleiden naar de commercialiseringsfase. Deze aanbevelingen moeten worden omgezet in beleid waardoor deze verplichtend worden voor lidstaten.

Dit alles zorgt voor een betere Europese strategie rondom energieopslag, waarbij deze strategie er niet alleen voor zorgt dat klimaatdoelstellingen worden bereikt, maar waarbij ook de energiezekerheid wordt gewaarborgd, de energierekeningen worden verlaagd en de concurrentiepositie van industrieën in Europa verbetert. Bovendien biedt de ontwikkeling van innovatieve energieopslagtechnologie kansen voor een sterke Europese maakindustrie.

Voor de Europese verkiezingen heeft EASE ook een manifest geschreven met een zestal aanbevelingen. Deze is hier terug te lezen.