Skip to main content

In 2018 komen investeringen in energieopslag en –conversie in aanmerking voor fiscaal voordeel. Energiebalancering is opgenomen in de Energie-investeringsregeling (EIA) van RVO. Energy Storage NL heeft in 2017 samen met de NVDE actief gepleit voor de opname van energieopslag in de EIA.

De energielijst 2018 beschrijft de opslag van elektrische energie, conversie naar waterstof en conversie naar warmte met bepaalde technologieën. Naast de in de energielijst genoemde technologieën komen ook maatwerkinvesteringen in aanmerking. De EIA biedt de mogelijkheid om 54,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

  • Een uitgebreide beschrijving van de EIA en de energielijst is te vinden op de website van RVO.
  • De energielijst kan hier gedownload worden, hoofdstuk E. Energiebesparing begint op pagina 61.

Leave a Reply