Skip to main content

Minister Wiebes heeft op 12 juni jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt de zogenaamde tijdsklem op de DEI regeling deels op te heffen. Voor ondernemingen die een subsidie willen aanvragen betekent dit dat voor pilot- of demonstratieprojecten in de categorieën flexibiliteit, waterstof en ruimtelijke inpassing een langere looptijd (tot 4 jaar) wordt toegestaan. FME heeft zich de afgelopen maanden zeer ingespannen voor deze wijziging en is blij met deze stap.

Ondernemers kunnen via de DEI-regeling subsidie aanvragen voor demonstratie en pilotprojecten zodat nieuwe energie-innovaties kunnen worden getest. Op basis van het Klimaatakkoord werd de regeling in 2019 uitgebreid zodat ook onderwerpen als flexibilisering van het energiesysteem onder de regeling kwam te vallen. Voor het thema ‘flexibiliteit’  is €33 miljoen gereserveerd.

Echter begin dit jaar werd duidelijk dat er voor bedrijven zeer ongunstige voorwaarden werden verbonden aan de nieuwe regeling. Zo moesten projectgelden uit de DEI-regeling in hetzelfde jaar gecommitteerd én betaald worden. Aangezien dit type projecten vaak grootschalig zijn en een doorlooptijd hebben van meerdere jaren, leidde dit ertoe dat ondernemingen afzagen van het indienen  van projecten en het geld nutteloos op de plank bleef liggen. Hierover zijn door Groenlinks en SGP vragen gesteld in de Tweede Kamer.

ESNL bestuurder en FME Clustermanager Energie, Hans van der Spek geeft een voorbeeld.  “Neem een project voor de ondergrondse opslag van warmte. Zo’n demonstratie levert duurzame warmte voor gebouwen en flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het plannen, voorbereiden en bouwen van zo’n opslagsysteem kost tenminste 3 jaar (ook vanwege vergunningverlening ed.)”.

De minister heeft nu uit eigen middelen deze tijdsklem opgeheven voor een deel (17 mln.) van het gereserveerde budget. Liever nog had FME gezien dat het gehele budget zou worden vrijgesteld van de tijdsklem maar ziet deze stap van de minister als een positief signaal.

Leave a Reply