Skip to main content

Op vrijdag 22 mei 2015 vond de Energy Storage NL netwerk bijeenkomst plaats bij het Foto BIC NoordwijkBusiness Incubation Centre van de ESA in Noordwijk.
Op deze bijeenkomst was een mooi gevarieerde groep van ongeveer 30 personen afgekomen. De bijeenkomst stond in het teken van lopende onderzoeken op het gebied van energieopslag en de stand van zaken op het gebied van het platform Energy Storage NL.

Rob Kreiter (ECN) presenteerde de uitkomsten van het rapport Commercialisation of Energy Storage in Europe. Hij was mede verantwoordelijk voor de oplevering van het rapport waarin de kansen en belemmeringen voor energie opslag in Europees verband voor 2030 en 2050 zijn geïdentificeerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de behoefte naar energie opslag sterk zal groeien de komende decennia maar dat energie opslag zeker niet de enige technologie is waar naar gekeken moet worden. Voor sommige energieopslag technologieën zijn er nu zelfs al lokale business cases . De achterliggende aannames leverden echter voer voor discussie op, onder andere op het gebied van de totale maatschappelijke kosten en baten van bepaalde energie technologieën.

Hans van der Spek (FME) vervolgde de ochtend met een presentatie over de ontwikkelingen in Brussel. Hij wees op de agendapunten bij EASE op het gebied van energieopslag en de benodigde lobby hiervoor. In EASE zijn meerdere energieopslag platformen verenigd om de randvoorwaarden voor energieopslag in Europa te verbeteren.

Foto deelnemers ESNLHaike van der Vegte van DNV-GL legde de plannen uit om een roadmap / actieplan energieopslag op te stellen. Hierbij is vooral de vraag of er behoefte is  aan een routekaart en zo ja, op welke manier. Een zestal aanwezigen zijn bereid hier verder mee te gaan.
Als laatste sloot Hans van der Spek de bijeenkomst af met de huidige stand van zaken van het platform Energy Storage NL en de komende plannen voor het platform. Hij gaf aan dat deze bijeenkomst nog een open karakter had maar dat de volgende bijeenkomsten besloten zullen zijn voor deelnemers van het platform. Ook de informatie die op deze bijeenkomsten behandeld zal worden zal in de nabije toekomst alleen nog maar beschikbaar zijn voor deelnemers.

Leave a Reply