Skip to main content

Energy Storage NL heeft een gezamenlijke reactie ingediend op de publieke consultatie voor een nieuwe Publicatie Gevaarlijke Stoffen (PGS37) over de brandveiligheid van lithiumbatterijen. Om onze deelnemers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen werd input opgehaald door een webinar rondom dit thema en schriftelijke feedback. Dank aan alle organisaties die ESNL van input hebben voorzien.

Naast de gezamenlijke reactie van ESNL hebben veel bedrijven individueel gereageerd. In totaal zijn er honderden reacties op de PGS37 binnengekomen. Energy Storage NL is blij dat het geluid van de brede energieopslagsector sterk is neergezet en hoopt dat dit wordt meegewogen in de uiteindelijke publicatie. Wanneer meer bekend is over de uitkomst van de consultatie zullen we de deelnemers natuurlijk informeren.

Benieuwd naar de feedback van ESNL ? Vind deze uitgesplitst in 13 punten in het volgende document: DEF ESNL reactie PGS37

Veiligheidseisen voor energieopslagsystemen hebben potentieel grote invloed op de business cases van bedrijven. In de toekomst zullen nog meer van deze trajecten volgen, bijvoorbeeld rondom opslag van opslag. Bij interesse om binnen Energy Storage NL mee te praten over het standpunt omtrent veiligheid kunt u mailen naar [email protected].