Skip to main content

Het FME Cluster Energy zoekt contact met lidbedrijven die energiebesparende technologie leveren voor de industrie en tuinbouw. Daarbij kun je denken aan duurzame procestechnologie, warmtenetten, industriële verlichting, brander-technologie, energiezuinige aandrijvingen en energie management systemen.

Het FME Cluster Energy wil in 2015 een concrete actieagenda opstellen om daarmee de verdienkracht van leden te vergroten door gezamenlijk ketenbrede oplossingen voor vragen uit de markt te bedenken. In het cluster zijn ruim 400 bedrijven vertegenwoordigd die actief zijn in de energiesector. Zowel upstream als downstream, in hernieuwbare en conventionele energie, in energienetten en in energie efficiency.

Op 18 maart 2015 komt een stuurgroep van leden bijeen om samen de actieagenda op te stellen. Leden die een belang hebben in dit marktsegment worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten. Neem contact op met Hans van Spek, T (079) 353 12 20 of stuur hem een mail.

Leave a Reply