Skip to main content

Nog voor het einde van het jaar wil AES een energiecentrale 20 MW aan regelvermogen beschikbaar hebben (10 MW opregel- en 10 MW afregelvermogen), afkomstig uit duizenden gestapelde accu’s in een gebouwtje in het Sloegebied, het haventerrein ten oosten van Vlissingen.

“Het gebouw lijkt op een datacenter en doet in niks denken aan een conventionele energiecentrale. Er is geen vervuilende uitstoot en geen aanvoer van grondstoffen. Daarom verwachten we geen problemen met vergunningen en ook weinig maatschappelijke weerstand.” Dat zegt Steve Corwell, vice-directeur voor het vasteland van Europa van AES Energy Storage, vanuit zijn kantoor aan de Amsterdamse Zuidas.

In Zuid-Amerika en de Verenigde Staten heeft AES momenteel al 172 MW van deze zogeheten Advancion-technologie opgesteld. In Europa zit er voor meer dan 100 MW in de pijplijn, onder meer in Noord-Ierland, maar die centrales zijn nog niet operationeel. Corwell zegt dat hij het mooi zou vinden als Nederland de Europese primeur heeft. “Dat is een kwestie van persoonlijke trots, omdat ik in Nederland werk.”

Dat AES zijn energieopslag wil bouwen in Zeeland is geen toeval. Het bedrijf exploiteert met Essent en Delta sinds 1998 de Elsta-centrale, een 460 MW warmtekrachtkoppeling-centrale (WKK-centrale) in Terneuzen. “Wij kennen Zeeland al een beetje”, beaamt Corwell. De AES-centrale wordt straks verbonden aan het elektriciteitsnet van Delta, de stroom is bestemd voor de primaire reserve van Tennet. Dat is vermogen dat Tennet in een wekelijkse veiling vastlegt en bedoeld om frequentieverstoringen in het hoogspanningsnet tegen te gaan.

Om mee te kunnen doen aan die veiling moet een aanbieder ten minste 1 MW opregel- en 1MW afregelvermogen beschikbaar hebben en dat binnen 30 seconden. “Dat is voor ons geen enkel probleem”, stelt Corwell, “Onze apparatuur kan in een derde van een seconde 10 MW op- of afregelen.” Dat maximale vermogen is in het uiterste geval 30 minuten beschikbaar. “Dat is meer dan genoeg. De Europese regels hierover zijn wat onduidelijk. Sommigen hebben het over 30 minuten, anderen over 15 minuten. In de Verenigde Staten neemt men genoegen met 7,5 minuut.” Dat wil niet zeggen dat 30 minuten een onpasseerbare grens is. “In de Verenigde Staten hebben we nu een opdracht binnengehaald voor een centrale die tot 4 uur het maximale vermogen kan leveren.” Navraag bij Tennet leert dat in Nederland momenteel minimaal 15 minuten beschikbaarheid vereist is.

De batterijopslag kan heel snel schakelen tussen elektriciteit leveren en opslaan. “We zien dat het enorm oscilleert. De slimme software kan die keuzes heel snel maken. En die zorgt er ook voor dat de accu’s altijd voldoende opgeladen zijn.” De keuze voor lithium-ionaccu’s ligt voor de hand, stelt Corwell. “Het is betrouwbare technologie waar we veel ervaring mee hebben.” Van lithium-ion batterijen is bekend dat ze na enige

tijd minder gaan presteren. Corwell: “Als er op een gegeven moment accu’s vervangen moeten worden dan doen we dat.” Over de acculeverancier wil hij nog niet veel zeggen. “Dat kan als we straks de centrale gebouwd hebben.”

In Nederland wil AES na de centrale in Vlissingen nog één of twee soortgelijke installaties bouwen. Voor het zover is moeten in Zeeland de vergunningen nog worden afgegeven. En in Arnhem moet AES nog een raamovereenkomst sluiten met Tennet. Maar dat kan pas als de installatie van AES gebouwd en getest is.

Bron: Energeia / FD

Leave a Reply