Skip to main content

NAM wil graag een volgende stap in de versnelling van de energietransitie zetten. Het bedrijf roept dan ook nationale en internationale groeibedrijven op, die werken aan een oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie, om deel te nemen aan de NAM70 Challenge. Deze Challenge voor scale ups, zoals deze groeibedrijven ook wel eens genoemd worden, is gestart op 22 januari 2018. Een selectie van inschrijvingen zal door experts gecoacht worden en zij kunnen tevens gebruik maken van de kennis en infrastructuur van NAM. De uiteindelijke winnaar houdt er naast een financiële impuls ook NAM als klant aan over. Zo hoopt NAM samen met de winnende innovatie de energietransitie te versnellen.

Grootschalige opslag van duurzame energie is een enorme uitdaging

Energievoorziening moet betrouwbaar zijn en blijven. De maatschappij en de economie kunnen niet zonder. Eén van de uitdagingen in deze energietransitie betreft het instabiele leveringspatroon van duurzame energie. Grootschalige opslag moet voorkomen dat duurzaam gewonnen energie verloren gaat ten tijde van een overschot aan aanbod. Het totale aanbod aan duurzame energie is in de zomermaanden groter dan de vraag, terwijl in de winter de vraag juist groter is (zie ook het Energy Storage NL visiedocument over grootschalige energieopslag).

NAM neemt voortrekkersrol in rond nieuwe energietransitie

“Het is de ambitie van NAM om de energietransitie volledig te omarmen. Daarbij streven we ernaar om als grootste gasleverancier van ons land een voortrekkersrol te vervullen. Tegelijkertijd kunnen we deze energietransitie alleen maar versnellen met elkaar. Veel van onze eigen, duurzame innovaties komen dan ook tot stand in samenwerking met onze omgeving. Met de NAM70 Challenge hopen we met de beste innovaties uit binnen- en buitenland samen te kunnen werken aan een oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie”, aldus Gerald Schotman, algemeen directeur van NAM. Schotman ziet het 70-jarig bestaan dan ook vooral als versnelling in deze energietransitie.

Groeibedrijven, afkomstig uit binnen- en buitenland, kunnen zich via de website inschrijven. Bij de selectie van deelnemers zal met name worden gelet op de bedrijfsfase, het potentieel op slagen en de maximale tijdsduur dat de energie opgeslagen kan worden.

Leave a Reply