Skip to main content

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat) en minister Jetten (Klimaat & Energie) hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over de resultaten van een rapport over de veiligheid van het vervoeren van waterstofdragers, in het bijzonder ammoniak. Waterstofdragers zullen naar verwachting een grote rol spelen bij het verduurzamen van de energievoorziening. Oplossingen voor het veilig en effectief opslaan en vervoeren hiervan staan dan ook volop in de aandacht.

Het kabinet stelt in de brief dat er een trend is naar grootschalige import, transport, opslag en toepassing van ammoniak als waterstofdrager, wat in strijd is met het huidige beleid voor gevaarlijke stoffen, aangezien ammoniak toxisch is. Verder wordt in de brief melding gemaakt van de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de mogelijke risico’s die daarmee gepaard gaan, evenals de onzekerheid over de marktontwikkelingen en de tijdige beschikbaarheid van transportmogelijkheden voor waterstofvervoerders. Ammoniak wordt gezien als kansrijke drager omdat het gaat om bekende technologie waarvoor al relatief veel faciliteiten beschikbaar zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van Arcadis, Berenschot en TNO en identificeert drie scenario’s op basis van de verwachte volumes waterstofdragers die tot 2035 naar en door Nederland worden vervoerd. De brief besluit met de erkenning van de noodzaak van verder onderzoek naar het onderwerp.

De brief stelt dat het kabinet voornemens is om nog dit jaar een richtsnoer te ontwikkelen dat duidelijkheid moet bieden over de praktische omgang bij opslag en transport van ammoniak. Dit wordt ontwikkeld als onderdeel van het Nationaal Plan Energiesysteem. Ook de Routekaart Energieopslag, waaraan EZK met o.a. ESNL werkt, neemt het rapport mee. Tot slot wordt de PGS-12 norm over omgang met ammoniak dit jaar nog herzien. ESNL zal deelnemers informeren bij updates over dergelijke regelgeving.