Skip to main content

Als onderdeel van de brede evaluatie van de energiebelasting van afgelopen najaar is door Strategy& het rapport Waarde en Weg Voorwaarts opgeleverd. Het rapport laat zien dat bi-directioneel laden een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kan leveren maar dat dit niet vanzelf zal gebeuren.

Een van de knelpunten die in dit rapport gesignaleerd wordt, is de dubbele heffing van energiebelasting bij bi-directioneel laden. Het potentiële maatschappelijk belang en de wenselijkheid om tot een oplossing van dit knelpunt te komen wordt ook door het ministerie van Financiën onderschreven.

Het ministerie van Financiën start daarom een vervolgonderzoek in het najaar van 2021, waarin oplossingsrichtingen voor het vermijden van dubbele energieheffing worden onderzocht en op uitvoerbaarheid worden getoetst. Uitkomsten uit het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor wetstechnische aanpassingen.

Lees het gehele rapport Waarde en Weg Voorwaarts

Leave a Reply