Klankbordgroep Beleid

Binnen Energy Storage NL praten leden via de Klankbordgroep Beleid mee over onze belangenbehartiging. De klankbordgroep heeft als voornaamste doel om de afstemming tussen ESNL en public affairs adviseurs of belangenbehartigers van lidbedrijven te versterken, waar inhoudelijke discussies in de andere werkgroepen plaatsvinden. Daarnaast is de klankbordgroep een belangrijk platform voor het ophalen van input op position papers en brieven gericht aan Tweede Kamerleden of ministeries.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van lidbedrijven van Energy Storage NL, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van diverse sectoren en organisaties binnen de branche. De leden hebben ervaring op het gebied van public affairs, beleidsbeïnvloeding en affiniteit met de doelen van ESNL.

Het is mogelijk om je aan te melden via [email protected] De klankbordgroep komt ongeveer twee keer per jaar samen, rekening houdend met de dynamiek van het beleidslandschap. Daarnaast wordt de klankbordgroep geconsulteerd op basis van actualiteiten en de beleidsmonitor.

Werkwijze

  1. Bijeenkomsten: De klankbordgroep komt twee keer per jaar samen (online of fysiek) om strategieën te bespreken en eventuele aanpassingen te overwegen op basis van recente ontwikkelingen en ervaringen.
  2. Input op position papers en brieven: Leden worden per mail op de hoogte gehouden van relevante position papers en conceptbrieven. Leden worden actief uitgenodigd om binnen een bepaalde tijd input of feedback te leveren.
  3. Enquêtes: Naast de bijeenkomsten en emails, is er de mogelijkheid om korte enquêtes uit te zetten bij de klankbordgroep. Dit biedt een aanvullend instrument om diepgaandere inzichten te verkrijgen en de diversiteit van standpunten binnen de groep te peilen.