Skip to main content

Tijdens de Energy Storage Day in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch is Maarten van den Heuvel aangekondigd als nieuwe voorzitter van Energy Storage NL (ESNL), het FME-platform voor energieopslag en conversietechnologie. Maarten neemt per 1 januari 2022 het stokje over van de huidige ESNL-voorzitter Jillis Raadschelders.

Energievoorziening

In het dagelijks leven is Maarten werkzaam als Business-unit Manager voor Bredenoord. Al jarenlang is hij via ESNL-lidbedrijf Bredenoord, betrokken het platform. Sinds 2019 is hij ook bestuurslid. Van dichtbij heeft hij de aandacht voor energieopslag zien groeien. Maarten van den Heuvel: “ESNL heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet om de kansen voor energieopslag bij zowel bedrijven, netbeheerders als de Nederlandse politiek succesvol over voetlicht te brengen. Dit is goed gelukt, met als meest recente voorbeeld de afschaffing van de dubbele energiebelasting bij opslagsystemen. Hiervoor heeft ESNL zich jarenlang sterk gemaakt. De businesscase voor energieopslag wordt hierdoor steeds aantrekkelijker”. En dat is hard nodig gezien de huidige problemen op het elektriciteitsnet. Maarten van den Heuvel: “Onze energievoorziening bevindt zich momenteel op een kruispunt: we willen meer duurzame energie opwekken, maar ons elektriciteitsnet kan deze hoeveelheid niet aan. We horen nu zelfs de eerste geluiden dat bedrijfsuitbreidingen niet meer mogelijk zijn vanwege de krapte op het net. Dit probleem raakt dus niet alleen de energietransitie, maar ook de economische groei in Nederland. De Nederlandse energietransitie vraagt flexibilisering van onze energievoorziening. Dat kan niet zonder dat wij gebruik gaan maken van allerlei vormen van energieopslag”.

Promotie energieopslag

ESNL zet zich via lobby, netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke projecten – bijvoorbeeld op het gebied van normering/standaardisering – in om energieopslag breed te promoten en te ondersteunen. Dit doet ESNL niet alleen. Technologiebedrijven, kennisinstellingen, adviesbureaus en netbeheerders zijn lid binnen het platform. Maarten: “De breedte van onze achterban zorgt ervoor dat we weten aan welke knoppen moeten draaien. Daarbij zetten we niet alleen in op de vorming van de inhoud maar ook op het succesvol overbrengen van deze boodschap richting ons uitgebreide netwerk in de opslagsector en vooral ook richting de overheid en politiek. Dit is een hele mooie opdracht voor ons als ESNL en hier wil ik mij volledig voor blijven inzetten, aldus Maarten van den Heuvel.

 

 

 

Leave a Reply