Skip to main content

Inleiding

Netbeheerders kunnen de huidige sterke groei van hernieuwbare elektriciteitsproductie in de provincie Drenthe niet aan. Hierdoor kunnen veel projecten die een SDE+ subsidie ontvangen hebben, niet binnen de beschikbare tijd worden aangesloten op het net. Netcongestie is een probleem op provinciale schaal.

Om deze problematiek rondom netcongestie op te lossen, zoekt de provincie naar verschillende oplossingen zoals energieopslag, slimme energienetten en slim laden. We zijn echter ook benieuwd naar oplossingen vanuit de markt.

Daarom leggen we u de casus van Voetbalvereniging Nieuw Buinen voor. Deze casus wordt gezien als model voor vergelijkbare opwekprojecten van diverse grootte en dient als pilot voor het oplossen van de bredere problematiek.

Casus

Voetbalvereniging Nieuw Buinen wil zonnepanelen op haar dak plaatsen en zo grotendeels voorzien in haar eigen energiebehoefte. De SDE+ subsidie is toegekend, maar de netaansluiting niet. Minister Wiebes heeft dit project specifiek benoemd in de media, maar alsnog is aansluiting onzeker.

Aangezien de netaansluiting onzeker is, starten we een zoektocht naar innovatieve oplossingen. Een innovatieve oplossing moet netlevering voorkomen of verminderen. Er wordt gedacht aan flexoplossingen die innovatie bieden op zowel technisch als economisch gebied. Maar ook juridische of organisatorische inzichten kunnen de basis vormen voor een oplossing. Daarnaast is het belangrijk dat de oplossing schaalbaar is. Op deze manier kan de voetbalvereniging een mooie pilot worden voor innovatie in duurzame energie, waar netaansluitingen schaars zijn.

Specificaties van de case

 • 246 PV panelen, in totaal 70 kWp
 • Huidige aansluiting (enkel voor afname) is 89 kW (3×60 A)
 • Geschatte netlevering is 54.000 kWh per jaar
 • Energieverbruik van de club is 80.000 kWh per jaar
 • Energieverbruik is grotendeels ’s avonds, terwijl de opwekking grotendeels overdag is

Wat vragen we van partijen die zich aanmelden?

In het kader van de casus VV Nieuw Buinen is de provincie op zoek naar partijen die enthousiast zijn en denken een bijdrage te kunnen leveren. Daarbij is het belangrijk dat de oplossing aan de volgende specificaties voldoet.

De oplossing is:

 • Een antwoord op netcongestieproblemen bij SDE+ projecten
 • Op termijn economisch rendabel. Wij beseffen ons dat dit kan betekenen dat de pilot daarvoor te kleinschalig is. Als de oplossing op grotere schaal wel rendabel blijkt, voldoet het daarmee (voorlopig) aan deze specificatie.
 • Snel te implementeren
 • Aantoonbaar van publieke en lokale waarde
 • Goed schaalbaar

Daarnaast zijn de volgende zaken een pré:

 • Samenwerking met lokale partijen, in bijv. materiaal, personeel en productie
 • Circulariteit van de eventuele techniek en gebruikte materialen
 • Mogelijkheid tot burgerparticipatie

Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren, kunt u tot en met vrijdag 12 juni 2020, contact opnemen met Provincie Drenthe via telefoonnummer 0592 36 55 55 en vragen naar Niels Peper. Mailen kan naar [email protected] onder vermelding van casus VV Nieuw Buinen.

Leave a Reply