Skip to main content

Energy Storage NL heeft een werkbezoek georganiseerd voor twaalf ambtenaren vanuit het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Het werkbezoek is een vervolg op de afspraak van Energy Storage NL met minister Jetten. Met de ambtenaren is gesproken over de meerwaarde van grootschalige energieopslag in relatie tot de netcongestieproblemen in Nederland.

Hans van der Spek, bestuurslid van Energy Storage NL, gaf uitleg over de organisatie ESNL en onze visie op de rol van energieopslag in het toekomstige energiesysteem, waarin een combinatie tussen elektriciteits-, warmte- en moleculenopslag noodzakelijk is.

Gastheer SemperPower lichtte de aanwezige ambtenaren in over hun batterijopslag-project in Terneuzen, de businesscase die daarvoor is ontwikkeld en de verwachting van het bedrijf rondom hun eigen activiteiten op het gebied van batterijopslag.

Vervolgens sprak Alexander Savelkoul, innovatiemanager bij Enexis en tevens bestuurslid bij ESNL, over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom energieopslag bij de netbeheerder. Ook gaf Alexander een toelichting op het eerder gepubliceerde rapport ‘Omslagpunt grootschalige batterijopslag’, uitgevoerd door CE-Delft in opdracht van Enexis. In de daaropvolgende discussie werd vooral gesproken over het gemis van een rendabele businesscase bij plaatsing van batterijsystemen bij bestaande- en nieuwe zonneparken.