Skip to main content

In het kader van de energietransitie wordt regelmatig de vraag gesteld welke rol de bestaande ondergrondse gasopslagen of andere geproduceerde gasvelden kunnen spelen in de opslag van duurzame energie in het algemeen en de opslag van waterstof in het bijzonder. In het artikel “Ondergrondse Waterstofopslag in Gasvelden” deelt NAM inzichten over de mogelijke rol van ondergrondse waterstofopslag en de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn.

Concluderend stelt het document dat ondergrondse waterstofopslag in geproduceerde gasvelden een bijdrage kan leveren aan het opslaan van grote hoeveelheden hernieuwbare energie. Het gaat hierbij om de opslag van meerdere TWh, die
vervolgens met een hoge capaciteit (tot 10 GW) kunnen worden geproduceerd. Het artikel beschrijft de randvoorwaarden voor technische en economische haalbaarheid. Daarnaast worden ook andere veldselectiecriteria in kaart gebracht, zoals lokaal draagvlak en waterstof-marktontwikkeling. Met de parameters die in dit artikel worden gedeeld, kan ondergrondse waterstofopslag in gasvelden worden meegenomen in systeemintegratiestudies voor een optimaal ontwerp van het energiesysteem van de toekomst.

 

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2022/10/white-paper-hydrogen-storage-finalnl-2.pdf” attachment_id=”7664″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]