Skip to main content

Samen werken aan een slim energienetwerk!
Een slim energienetwerk dat vraag en aanbod goed op elkaar afstemt en betaalbare en duurzame energie levert, liefst lokaal opgewekt én gebruikt. Dat is de gezamenlijke visie die op donderdag 3 oktober werd uitgesproken tijdens de werkconferentie ‘Net op Groen. Samenwerken aan een slim energienet!’ die plaats vond in De Biotoop in Haren.

Grenzen aan het netwerk
Aanleiding voor deze werkconferentie is het gegeven dat het huidige energienetwerk tegen de grenzen van de transportcapaciteit aanloopt. Dat wordt zichtbaar doordat nieuwe zonneparken en andere lokale duurzame energieprojecten in Groningen en Drenthe moeite hebben om een aansluiting te krijgen op het energienetwerk, waardoor de verdere groei van duurzame energieproductie hapert. Welke oplossingen zijn hiervoor beschikbaar, waar liggen kansen en mogelijkheden?

Oproep
Het hele speelveld dat bij deze opgave betrokken is, was vertegenwoordigd bij de werkconferentie. Van lokale energiecoöperaties, netwerkbeheerders, aanbieders van diverse producten en diensten, tot adviseurs en overheden. Vanuit de provincies Groningen en Drenthe riepen gedeputeerden Nienke Homan (Groningen) en Tjisse Stelpstra (Drenthe) op om buiten de kaders te denken en alle aanwezige kennis en kunde in te zetten om samen een bijdrage te leveren aan de geschetste visie.

Urgentie is groot
Er is een enorme potentie om duurzame energie te produceren in het Noorden. Dat maakt de opgave om het energienetwerk uit te breiden ook zo urgent. Dat beaamde Han Slootweg, assetmanager van netbeheerder Enexis. Op korte, middellange en lange termijn moeten acties ingezet worden en daarbij zijn pilots welkom. Structurele oplossingen moeten echter wel aan wetgeving voldoen, dat kader is bepalend. Stefan Olsthoorn, van Energy Storage NL, gaf daarop aan dat er in de praktijk al een en ander gebeurt, bijvoorbeeld door opslagsystemen te gebruiken bij de Johan Cruijff ArenA en bij windpark Hartelkanaal in Rotterdam. Hier zijn 8 windturbines aangesloten op een 10 MW accu. Hij wees er hierbij op dat energieopslag geen doel, maar een middel is om vraag en aanbod van elektriciteit flexibeler op elkaar af te stemmen.

Gedrag veranderen
Om vraag en aanbod te sturen, is naast techniek ook menselijk gedrag een belangrijke factor om rekening mee te houden. De centrale vraag is hoe verleid je mensen tot duurzaam gedrag? Omdat we comfort in ons leven grotendeels als vanzelfsprekend ervaren, kan alleen een bewust veranderingsproces slagen. Elementen die daaraan bijdragen zijn volgens Carina Wiekens, lector aan het Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen, onder andere een helder beeld van de urgentie voor de benodigde verandering, financiële prikkels (of zicht op kosten en besparing) en een handelingsperspectief (welke invloed kan ik uitoefenen en hoe?). Ook kan een groepsgerichte benadering, waarbij leden van de groep elkaar motiveren en stimuleren, bijdragen aan het oplossen van de uitdaging.

Vervolg
Deze werkconferentie was een belangrijke stap om de krachten in het Noorden te bundelen en samen te werken aan een slim energienetwerk. Deelnemers konden tijdens de dag aangeven welke bijdrage ze kunnen leveren en aan welke samenwerking ze behoefte hebben. De werkconferentie heeft veel nieuwe contacten, concrete handvatten, ideeën en inzichten opgeleverd.

Foto’s: Alex Wiersma

 

Leave a Reply