Skip to main content

Netbeheer Nederland stelt een nieuw inpassingskader voor waarin grote batterijen netneutraal worden aangesloten. In een artikel wordt onderscheid gemaakt tussen drie uitgangssituaties bij het aansluiten van grootschalige batterijen: 1) geen schaarste op het net; 2) beperkte capaciteit; en 3) bestaande afname- of terugleverschaarste. Het volledige artikel is te lezen via de volgende link: https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuw-inpassingskader-voor-grote-batterijen-moet-netcongestie-verminderen-1596

Als onderdeel van het inpassingskader worden bestaande oplossingen zoals het capaciteitsbeperkingscontract genoemd, en nieuwe contractvormen zoals de non-firm ATO. Energy Storage NL is op verschillende niveaus in gesprek met de netbeheerders om de businesscase voor (grootschalige) opslag bij de uitwerking van nieuwe instrumenten te versterken. Zo is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de diensten die een systeem levert, bijvoorbeeld op congestiemarkten of juist commerciële diensten. Ook bepleit ESNL een eigen juridische status voor opslag, waarbij een oplossing gevonden moet worden voor de huidige hoge nettarieven.