Skip to main content

De netcode voor energieopslagfaciliteiten wordt vanaf 1 september 2021 van kracht. Op 23 maart verscheen het definitieve besluit van de Authoriteit Consument en Markt over de netcode voor opslag in de Staatscourant.

Inhoudelijk is het definitieve besluit niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit dat in november 2020 werd gepubliceerd. Energy Storage NL heeft op dat ontwerpbesluit een zienswijze ingediend waarin de ACM om twee verduidelijkingen werd gevraagd. In het definitieve besluit heeft de ACM deze punten geadresseerd:

Definitie

Energy Storage NL constateerde dat in het ontwerpbesluit een definitie voor opslag ontbrak en dat daarmee niet voldoende duidelijk werd voor welke energieopslagtechnologieƫn deze code van toepassing is. Energy Storage NL wees de ACM erop dat het wenselijk is om aan te sluiten op de Europese definitie van opslag, zoals vastgelegd in de elektriciteitsrichtlijn. De ACM bevestigd in de toelichting dat de Europese definitie van opslag inderdaad van toepassing is. Het is daarmee niet noodzakelijk een specifieke definitie in de Nederlandse netcode vast te leggen.

Overgangsperiode

In haar zienswijze heeft Energy Storage NL de ACM ook gevraagd om een overgangsperiode op te nemen. In het ontwerpbesluit zou de nieuwe netcode namelijk direct na publicatie in de Staatcourant van kracht worden. De ACM geeft aan begrip te hebben voor de argumenten van de energieopslagsector. Daarom zal de codewijziging niet direct, maar per 1 september 2021 in werking treden.

Energy Storage NL heeft voor haar deelnemers een overzicht gemaakt van de Nederlandse en Europese artikelen van de netcode waaraan opslagsystemen vanaf 1 september 2021 moeten voldoen. Deelnemers kunnen (na inloggen) het overzicht hieronder downloaden:

Overzicht geldigheid netcode voor opslag

 

Leave a Reply