Skip to main content

Op 3 januari 2017 heeft de minister van Economische Zaken de evaluatie van de huidige salderingsregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In de evaluatie geeft de minister de uitgangspunten aan voor de regeling na 2020. De regeling dient:

  • een toekomstbestendige en kosteneffectieve stimulans te bieden voor de kleinschalige productie van hernieuwbare elektriciteit,
  • stuurbaar te zijn (de hoogte van de stimulans kan aangepast worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de kostprijs van zon-PV-systemen),
  • gebouweigenaren met een kleinverbruikersaansluiting voldoende investeringszekerheid te bieden,
  • toegankelijk en begrijpelijk voor particulieren en bedrijven te zijn,
  • uitvoerbaar te zijn,
  • voor een voldoende stabiele groei van de markt voor zon-PV te zorgen,
  • voor zover mogelijk optimaal ruimtegebruik voor de productie van hernieuwbare energie te stimuleren en
  • zo min mogelijk marktverstorende effecten te hebben en voor zover mogelijk nieuwe ontwikkelingen, onder andere om toekomstige lasten voor het elektriciteitssysteem te beperken, zoals opslag en ICT ontwikkelingen, niet te belemmeren.

Energy Storage NL is positief over deze uitgangspunten en zal blijven werken aan een goede post-2020 regeling voor de stimulering van kleinschalige energieopwekking. Daarnaast pleit Energy Storage in het Nationaal Actieplan Energieopslag om ruim baan te geven aan nieuwe vormen van (grootschalige) opslag en de diensten die opslag voor het energiesysteem kan verzorgen.

Gerelateerde documenten

Leave a Reply